Školská liga 2019/20

 

Garantom tohtoročnej školskej ligy je hokejista Marián HOSSA.
 

 

Ciele:

    Vzhľadom ku klesajúcemu záujmu detí o šport a pohyb je našim prvoradým cieľom motivovať deti k pohybu, naučiť ich využívať školské ihriská, ako vhodné na efektívne trávenie voľného času, zvyšovať ich fyzickú kondíciu a tiež podporovať ich k zdravej súťaživosti.

    Všetky disciplíny, ktoré budú žiaci zdolávať, sú im známe a stretávajú sa s nimi na hodinách telesnej výchovy. Sú vybraté tak, aby sa ich mohli zúčastniť všetci, ktorí majú chuť športovať, bez ohľadu na ich športovú výkonnosť.

    V tomto školskom roku to budú napríklad tieto disciplíny: beh na 60m, skok do diaľky, zhyby, hod plnou loptou, hod kriketovou loptičkou, skoky na švihadle, trojskok, kľuky, ľah – sed, beh na 1 00m, alebo dribling. Podľa dosiahnutého výkonu získajú žiaci body v jednotlivých disciplínach, ktoré sa na konci školského roka spočítajú a tí najlepší budú odmenení.